Slide background

Inspecties NEN3140 / NEN1010

Keuring en inspectie laagspanning installaties

  • Agrarische sector
  • bedrijfsgebouwen
  • Woningbouw

Arbo wet

In de Arbeidsomstandighedenwet is de wettelijke verantwoordelijkheid van werkgevers omschreven ten aanzien van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Werkgevers zijn dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrische installatie en de daarop aangesloten toestellen en apparaten. Zowel op hun eigen bedrijfsterrein als ook op de werklocatie. Die
verantwoordelijkheid houdt in dat zij aan de overheid, de Arbeidsinspectie en verzekeraars moeten kunnen aantonen, dat al het mogelijke is gedaan om gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen.

Verzekering

Veel verzekeringsmaatschappijen leggen in hun polisvoorwaarden vast dat de verzekeringnemer moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Nederlandse wetgeving, waarvan de Arbo-wet deel uitmaakt. Ook is het preventief onderzoeken van brandrisico’s een belangrijk onderdeel hiervan. Wat de elektrische installatie betreft spreekt men dan over eventuele slechte verbindingen die oververhit kunnen raken en het overbelasting van groepen. De Boer installaties heeft hiervoor de erkenning en kan deze inspecties voor u verzorgen.

Herstel werkzaamheden

Mochten er na aanleiding nog herstel werkzaamheden nodig zijn, dan kunnen wij deze (indien niet te ingrijpend) direct voor u uitvoeren.

© Copyright - de Boer installaties